REGULAMIN

Sklep internetowy Skład Zdrowia, działający pod adresem www.skladzdrowia.pl , prowadzony jest przez:

REMEDIUM KM TARGET SP Z O O I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 

zarejestrowaną w Koninie przy ul. Hurtowej 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców o numerze NIP 6181227063, numer Regon 250629313.

Słowniczek:
Sklep- sklep internetowy działający pod adresem http://skladzdrowia.pl, sprzedający
produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do
wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient- osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie z rejestracją lub bez
Konto Klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień,
historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane
dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy- płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto
internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta poprzez usługę PayU
Płatność kartą –płatność dokonywana kartą płatniczą on–line poprzez PayU

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie
www.skladzdrowia.pl
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.skladzdrowia.pl Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
3. W zamówieniu Klient dokonuje:
a. wyboru zamawianych towarów
b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiony
dowód zakupu (jeśli inny niż paragon) (mogą to być różne adresy),
c. wyboru sposobu płatności
4. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem).
5. W przypadku nieotrzymania wpłaty za towar w ciągu 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy w przypadku płatności z góry).
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
10. Klient uznaje dostawę za zrealizowaną w momencie wydania towaru z magazynu dostawcy.

II. Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania zamówienia do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila kontakt@skladzdrowia.pl lub telefonicznie pod numerem 609 402 775 . Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
3. Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach
pomocy, po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. Czas realizacji zamówienia
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni
robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu wpłaty za zamówione towary (nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem)
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:
Sposoby i czas dostawy w Polsce:
- firma kurierska, maksymalny czas dostawy, 2 dni robocze,
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. Koszty dostawy
1. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Klient
 

PRZESYŁKA KURIERSKA: przelew na konto 13,99 zł
PRZESYŁKA KURIERSKA : za pobraniem 18,99 zł 

Po wybraniu produktów koszyk automatycznie naliczy koszty przesyłki produktów dostępnych w naszej ofercie. W przypadku błędu na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiednich kosztów dostawy zgodnie z informacją zamieszczoną powyżej. Prosimy o wybranie odpowiednich kosztów wysyłki, w przypadku źle wybranych zostanie
doliczona opłata zgodnie z zamieszczoną informacją. 

Prawo odstąpienia od umowy

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu z adnotacją „Zwrot”
3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale VI "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie
przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VI. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu
procedury składania zamówienia przez Klienta,
- przelew elektroniczny – ePrzelew – rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora
płatności.
- przelew bankowy tradycyjny - rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek Sklepu
2. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie:
"płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej
formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla
danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy.
4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:
a) jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. W przypadku płatności kartą, zwrot następuje na rachunek karty. W przypadku płatności przelewem, zwrot następuje na numer rachunku płacącego przelewem. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
b) jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.
c) jeżeli dopłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

VII. Reklamacje

Reklamacje
Skład Zdrowia
ul.  Łąkowa 3, 62-700 Turek
Tel: 609 402 775
Email: kontakt@skladzdrowia.pl


Reklamacje:
Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go zwykłą przesyłką wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Prosimy o dopisanie na odwrocie dowodu zakupu słowa „Reklamacja” i podanie przyczyny reklamacji. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już
niemożliwe- zwrócimy pieniądze.

VIII. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie skladzdrowiai.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
trzecich.

IX. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Skład Zdrowia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez
wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny.
5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.abctrawniki.pl. Zamówienia złożone
przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Data publikacji regulaminu: 21.06.2017 r.